Stoppa utförsäljningen

STOPPA UTFÖRSÄLJNINGEN AV HEMTJÄNSTEN

Alliansen, med stöd av Sverigedemokraterna, förbereder just nu att sälja ut stora delar av hemtjänsten i Linköping och de äldre kommer upphandlas med jämna mellanrum. Hjälp till att sätta stopp för det!

Vi socialdemokrater kan inte acceptera att privatiseringen av Linköpingbornas äldreomsorg fortsätter. Vi vill att hela hemtjänsten ska bedrivas i kommunal regi. Då är det lättare att styra så att hemtjänsten får resurserna som krävs för att personalen ska kunna genomföra sitt arbete på ett bra sätt, så att de äldre garanteras den goda omsorg och kvalitet som Linköpings kommun borde hålla.

En hemtjänst i kommunal regi skulle även betyda att vi får ett slut på de återkommande upphandlingarna av våra äldre. Utan upphandlingar kan vi skapa långsiktigt goda villkor för personalen och de äldre. 

Håller du med oss och vill hjälpa till att stoppa utförsäljningen av hemtjänsten, våra äldre och hemtjänstpersonalen? Skriv under namninsamlingen!

Hjälp till att stoppa utförsäljningen
– skriv under namninsamlingen!

Det här vill S göra istället
för att privatisera:

  • Öka grundbemanningen genom att anställa fler undersköterskor.
  • Införa rätt till heltid och avskaffa delade turer.
  • Införa en kommunal bemanningspool där vikarier och timavlönade anställs med tillsvidareanställning på 100 procent. De som saknar relevant utbildning ska få studera på halvtid.
  • Avskaffa minutjakten inom hemtjänsten.
  • Stärka uppföljningen av verksamheterna för att säkra att våra äldre får den goda omsorg som kommunen ställer krav på.

Kristina Edlund (S), oppositionsråd i Linköping